Blanketter

Från den 1 januari 2010 beställer man alla blanketter och ansökningshandlingar på www.korkortsportalen.se

Under E-tjänster > beställ blankett > Välj blankett & följ instruktionerna.

Vi tillhandahåller alltså inga blanketter på trafikskolan. Tänk på detta då ni kommer till trafikskolan för att göra ert syntest.

Dela på...