Introduktionsutbildning

För handledare och elev

För att boka denna kurs gå in på vår
E-Handel (höst upp till vänster på hemsidan)
eller klicka på länken här --> http://10317.str.se/e-handel/?mode=courses

Kursen är på ca 3 tim exkl raster. Vi bjuder på fika, meddela oss om du har några allergier,
Anmälan sker på vår E-handel, Vid bokning måste fullständigt personnummer kunna anges på såväl handledare som elev.

Nya regler vid privat övningskörning

Krav slopas på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildning tillsammans. Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig. Den som har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes.

Eleven måste ha en giltig utbildning under hela perioden som man övningskör för behörighet B.

Ändringarna börjar gälla den 1 september 2010.

Observera att man även fortsättningsvis kommer att behöva ansöka till Transportstyrelsen och bli godkänd som handledare för varje elev, om man ska övningsköra med flera elever.

Text från www.korkortsportalen.se

Dela på...